TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

Muhasebeci SitesiSektörümüz İle İlgili Haber ve Duyurular

Muhasebeci Sitesi Satışı Başlamıştır
Muhasebeci Sitesi Satışı Başlamıştır ...
Gayrimenkuller ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması
Gelir Vergisi Yasası’nın 70’inci maddesi hükmü gereği olarak aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanıcıları) zilyedleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden ...


Güncel Makale ve Mevzuatlar


Gündemde Kalanlar